fase 2 – Belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren

In deze fase maken we een diepgaande, kwalitatieve analyse.

Met kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren de experten van hun eigen leefwereld. Deze kinderen en jongeren zijn dan ook de best geplaatste om invulling te geven aan wat voor hun de prioritaire uitdagingen zijn voor de gemeente.

Vanuit hun belevingswereld

  • scherp je de analyse aan
  • formuleer je uitdagingen
  • schuif je oplossingen naar voor
  • die je uiteraard overlegt met het bestuur en de betrokken diensten.

Het belevingsonderzoek

  • gebeurt best mensen die ervaring hebben met de doelgroep. Zet je netwerk in om de juiste mensen bij de juiste doelgroep te zetten
  • resulteert in beleidsuitdagingen en oplossingen voor de verschillende thema’s, in overleg met de stad of gemeente en de betrokken diensten.