fase 3 – De opmaak van een strategie kindvriendelijke stad of gemeente

De analyse van de kindvriendelijkheid van het beleid en het belevingsonderzoek leveren samen een pak uitdagingen op. De volgende stap is deze uitdagingen te formuleren en te vertalen in een langetermijnstrategie:

  • We denken na over mandaten, budgetten en de plaats in de beleidsplanning voor kindvriendelijkheid.
  • Een strategie staat bovendien niet los van de lokale visie op kindvriendelijkheid, en wordt uitgewerkt tot op actieniveau.

Het aanvragen van het label ‘kindvriendelijke gemeente’ is een uitgebreid traject.

Geetbets heeft de voorbije jaren reeds vele stappen gezet in de richting van een kindvriendelijke gemeente, met een cultuur van inspraak en participatie, ruimte voor kinderen en jongeren…

Het officiële label zorgt voor een erkenning van al onze inspanningen en heeft een duidelijke meerwaarde, omdat het zorgt voor een structurele verankering van de doelstellingen binnen het meerjarenplan. Het zorgt ook voor een brede gedragenheid. Denken we in Geetbets aan het grote Speelweefselproject dat reeds bestaat en nog steeds uitgebreid wordt (cfr. Speelweefselkaart), de 4 audiowandelingen, de vernieuwde speeltuinen, de opstart van het jeugdhuis, de tienerdriedaagse, de UITpas, maandelijkse kidskatern, boekenstoet… Maar we willen zeker ook de kaart trekken tegen pesten in samenwerking met de scholen via o.a. het uitwerken van een antipestbeleid, sensibilisering en een “respectdag”.

Met de ondersteuning van Bataljong werd er de afgelopen 2 jaar gewerkt naar een ‘strategisch actieplan’. Binnen verschillende strategische platformen, bestaande uit medewerkers van andere beleidsdomeinen, (diensten Vrije Tijd, Ruimtelijke planning, Patrimonium, Mobiliteit, de Bib, het Sociaal Huis), alsook externe partners zoals het Onderwijs, Politie, Huis van het Kind, Storzo, de middenveldorganisatie en via gerichte bevragingen, focusgroepen en belevingsonderzoeken zijn we gekomen tot een visie op kindvriendelijk Geetbets.

Eind maart zullen we onze visie voorstellen voor een jury en kijken of onze inspanningen worden beloond met het label “kindvriendelijke gemeente”

Strategisch actieplan