fase 3 – De opmaak van een strategie kindvriendelijke stad of gemeente

De analyse van de kindvriendelijkheid van het beleid en het belevingsonderzoek leveren samen een pak uitdagingen op. De volgende stap is deze uitdagingen te formuleren en te vertalen in een langetermijnstrategie:

  • We denken na over mandaten, budgetten en de plaats in de beleidsplanning voor kindvriendelijkheid.
  • Een strategie staat bovendien niet los van de lokale visie op kindvriendelijkheid, en wordt uitgewerkt tot op actieniveau.